DROGI GOŚCIU!

 

* Dobra trwa od 16:00 w dniu przyjazdu do 10:00 w dniu wyjazdu

* Skracając pobyt nie z naszej winy ponosisz całkowity, uzgodniony wcześniej koszt rezerwacji

* Nie pal w pomieszczeniach

* Rozlicz pobyt w dniu przyjazdu

* W przypadku rezygnacji z pobytu zadatek nie podlega zwrotowi

* Uszanuj prawo do wypoczynku i ciszy nocnej innych gości

* Zakaz przyjmowania gości z zewnątrz.

*Zakaz wynoszenia pościeli/ koców na zewnątrz domków

* Zgłoś usterki związane z działaniem urządzeń będących na wyposażeniu kwatery

* Za zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia powstałe z twojej winy ponosisz odpowiedzialność materialną

* Nie ponosimy odpowiedzialnośći za bezpiczeństwko i szkody wyrządzone przez osoby trzecie w zakresie miejsca postoju samochodu oraz rzeczy znajdujących się na terenie kwatery